Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Енергийният пазар в ЕС

ЕС има за цел да постигне пълна интеграция на националните енергийни пазари до 2014 г., за да предостави на потребителите и предприятията повече (и подобрени) продукти и услуги, повече конкуренция и по-сигурни доставки.

Вече е постигнат определен напредък: потребителите могат да сменят доставчиците на природен газ и електроенергия, които от своя страна са длъжни да осигуряват ясни обяснения на приложимите условия за доставки. Мерките, които все още предстои да бъдат изпълнени, включват хармонизирането на националните правила за функционирането на пазарите и мрежите за природен газ и електроенергия, както и улесняване на трансграничните инвестиции в енергийната инфраструктура.​

Повече информация относно единния енергиен пазар можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm​

 
​​​​