Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

EU Corner

​Under this section of the ACER website you will find information of common interest, related to: EU agenda legislative initiatives, stakeholder positions, forthcoming events, and studies by the EC.​

SAVE THE DATES: once agendas become available these will be moved to the 'Events' tab below. 
​​
10 September 2019: EFET 20 Year Anniversary Event. Conference: 13:30-17:30. Reception and walking dinner: 18:00-20:30. Location: Square Brussels Meeting Centre, Mont des Arts/Kunstberg, 1000, Brussels.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Σφάλμα ‭[1]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έχετε δικαιώματα εκτέλεσης αυτής της ενέργειας ή πρόσβασης σε αυτόν τον πόρο. Αναγνωριστικό συσχέτισης: 89effc9e-b586-0024-6cb3-9083f7bc74c3.

 Σφάλμα ‭[7]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έχετε δικαιώματα εκτέλεσης αυτής της ενέργειας ή πρόσβασης σε αυτόν τον πόρο. Αναγνωριστικό συσχέτισης: 89effc9e-b586-0024-6cb3-9083f7bc74c3.

 Σφάλμα ‭[3]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έχετε δικαιώματα εκτέλεσης αυτής της ενέργειας ή πρόσβασης σε αυτόν τον πόρο. Αναγνωριστικό συσχέτισης: 89effc9e-b586-0024-6cb3-9083f7bc74c3.

 Σφάλμα ‭[2]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έχετε δικαιώματα εκτέλεσης αυτής της ενέργειας ή πρόσβασης σε αυτόν τον πόρο. Αναγνωριστικό συσχέτισης: 89effc9e-b586-0024-6cb3-9083f7bc74c3.

 Σφάλμα ‭[4]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έχετε δικαιώματα εκτέλεσης αυτής της ενέργειας ή πρόσβασης σε αυτόν τον πόρο. Αναγνωριστικό συσχέτισης: 89effc9e-b586-0024-6cb3-9083f7bc74c3.

​​

​