Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Struktuur

ACERi töötajaskonda kuuluvad nii alalised töötajad kui ka liikmesriikide energeetikasektorit reguleerivate asutuste lähetatud eksperdid.  Ameti reguleeriva tegevuse järele valvab reguleerivate asutuste nõukogu, mis koosneb 28 liikmesriigi energeetikasektorit reguleerivate asutuste kõrgema tasandi esindajatest.

Ameti haldus- ja eelarvetegevuse järele valvab haldusnõukogu, mis koosneb Euroopa institutsioonide nimetatud liikmetest.

ACERi apellatsiooninõukogu on ameti osa, kuid selle haldus- ja reguleerivatest struktuuridest sõltumatu ja menetleb ACERi otsuste peale esitatud kaebusi.​

​​​