Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ACER

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) on Euroopan unionin erillisvirasto, joka perustettiin niin sanotulla kolmannella energiapaketilla edistämään sisämarkkinoiden toteuttamista täysin sekä sähkön että maakaasun osalta.

ACER aloitti virallisesti toimintansa maaliskuussa 2011, ja sen toimipaikka on Ljubljanassa Sloveniassa.

ACER on riippumaton Euroopan unionin organisaatio, joka tukee Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä. Se varmistaa, että markkinoiden yhdentyminen ja sääntelyn yhdenmukaistaminen saadaan aikaan EU:n energiapolitiikan tavoitteiden puitteissa. Näihin tavoitteisiin sisältyvät

  • kilpailukykyisemmät yhdennetyt markkinat, jotka tarjoavat kuluttajille enemmän valinnanvaraa

  • tehokas energiainfrastruktuuri, jolla taataan energian vapaa liikkuvuus rajojen yli ja uusien energialähteiden siirtäminen, mikä lisää toimitusvarmuutta EU:n yritysten ja kuluttajien kannalta

  • valvotut ja läpinäkyvät energiamarkkinat, joilla taataan kuluttajille kohtuulliset, kustannuksia vastaavat hinnat ja kohtuuttomista käytännöistä eroon pääseminen.

ACER on siis keskeinen elin luotaessa energian sisämarkkinoita EU:n kaikkien kuluttajien hyödyksi.​

​​​​