Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tehtävä & tavoitteet

ACER:n tehtävät ja tavoitteet on määritetty kolmanteen energiapakettiin kuuluvissa direktiiveissä ja asetuksissa, erityisesti sen perustamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 713/2009. ACER:lle annettiin lisää tehtäviä vuonna 2011 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetulla asetuksella (EU) N:o 1227/2011 (REMIT-asetus) ja vuonna 2013 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetulla asetuksella (EU) N:o 347/2013.

ACER:n yleisenä tehtävänä on sen perustamisasetuksen mukaisesti täydentää ja koordinoida kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten toimintaa EU:n tasolla sekä pyrkiä kohti EU:n energia-alan sisämarkkinoiden täydellistä toteutumista sähkön ja maakaasun alalla.

ACER:lla on keskeinen asema EU:n laajuisen verkon ja markkinoita koskevien sääntöjen kehittämisessä kilpailun vahvistamiseksi. Se tekee yhteistyötä alueellisissa ja alueiden välisissä aloitteissa, jotka edistävät markkinoiden yhdentymistä. Se myös seuraa siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen (ENTSO) toimintaa ja erityisesti niiden EU:n laajuisen verkon kehittämissuunnitelmia. ACER valvoo myös yleisesti kaasu- ja sähkömarkkinoiden toimintaa ja erityisesti energian tukkukauppaa.

​​​