Skip Ribbon Commands
Skip to main content

EU:n energiamarkkinat.

EU:n tarkoituksena on yhdentää kansalliset energiamarkkinat täysimääräisesti vuoteen 2014 mennessä, jotta kuluttajat ja yritykset saisivat enemmän (ja parempia) tuotteita ja palveluja, jotta kilpailua olisi enemmän ja jotta toimitusvarmuus lisääntyisi.

Edistymistä on jo tapahtunut: kuluttajat voivat vaihtaa kaasun- tai sähköntoimittajaa, ja toimittajien on selitettävä toimitusehdot selkeästi. Tehtävää kuitenkin riittää muun muassa kaasun ja sähkön kansallisten markkinoiden ja verkon käyttöä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisessa sekä energiainfrastruktuuriin suunnattavien rajat ylittävien investointien helpottamisessa.

Lisätietoa energian sisämarkkinoista on saatavana osoitteessa http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

​​​