Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Villamos energia

 

A villamos energia esetében az uniós szintű piaci integráció hivatalos folyamatának kezdetét a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 1996. december 19-i irányelv jelentette.  A harmadik energiaügyi csomag és az Európai Tanács 2011. február 4-i következtetései új eszközöket és új lendületet adtak ennek a folyamatnak.

Bár a villamos energia belső piacának kialakítása felé már jelentős előrehaladást sikerült elérni, még mindig sok akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy megvalósulhasson a villamos energia valóban integrált piaca az EU-ban:  a 2011 óta kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadása és teljes körű végrehajtása, a megújuló energiaforrásokhoz kötődő ingadozó termelés hatékony és biztonságos integrálása és az új transzeurópai hálózati infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozó stabil szabályozói keret bevezetése.

Az ACER villamos energia részlege négy fő munkaterületre válik szét, de mindegyik a piaci integráció folyamatát támogatja:

  • Keretjellegű iránymutatások és üzemi és kereskedelmi szabályzatok
  • A villamos energiára vonatkozó regionális kezdeményezések
  • Infrastruktúra és hálózatfejlesztés
  • A piacok nyomon követése

Számítva a nemzeti szabályozó hatóságok kitartó erőfeszítéseire és az összes érdekelt fél folyamatos támogatására, az ACER villamos energia részlege arra törekszik, hogy megoldást találjon az európai fogyasztók számára kézzelfogható előnyöket biztosító, jól működő, versenyképes, biztonságos és fenntartható európai villamosenergia-piac megteremtésével járó kihívások mindegyikére.​

​​​