Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Organizacinę struktūrą​

ACER organizacinę struktūrą sudaro nuolatiniai darbuotojai ir nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) komandiruoti energetikos ekspertai. Agentūros reguliavimo veiklą prižiūri reguliavimo valdyba, kurią sudaro 28 valstybių narių nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų atsakingi atstovai.

Agentūros administracinę ir biudžeto veiklą prižiūri administracinė valdyba, kurios narius skiria Europos institucijos.

Be to, ACER veikia apeliacinė komisija, kuri nepriklauso nuo jos administracinės ir reguliavimo struktūrų ir nagrinėja dėl ACER sprendimų pateikiamus skundus.​​