Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aģentūra

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) ir Eiropas Savienības aģentūra, kas dibināta ES trešās tiesību aktu paketes enerģētikas jomā ietvaros, lai turpinātu ES iekšējā enerģijas tirgus izveidi gan attiecībā uz elektroenerģiju, gan dabasgāzi.

ACER oficiāli tika dibināta 2011. gada martā, un tās birojs atrodas Ļubļanā, Slovēnijā.

ACER ir neatkarīga Eiropas struktūra, kas veicina sadarbību starp Eiropas energoregulatoriem, nodrošinot to, ka tirgus integrācija un tiesiskā regulējuma saskaņošana tiek veikta atbilstoši ES enerģētikas politikas mērķiem. Minētie mērķi ir:

  • izveidot vēl vairāk konkurētspējīgu, integrētu tirgu, kas nodrošinātu patērētājiem plašākas izvēles iespējas;
  • izveidot efektīvu enerģētikas infrastruktūru, kas nodrošinātu brīvu enerģijas apriti pāri robežām un jaunu energoresursu transportēšanu, tādējādi uzlabojot energoapgādes drošību uzņēmumiem un patērētājiem ES;
  • izveidot pienācīgi uzraudzītu un pārredzamu enerģijas tirgu, kas nodrošinātu patērētājiem godīgas, izdevumiem atbilstošas cenas un ļaunprātīgas prakses izskaušanu.

Tādējādi ACER ir centrālā loma vienotā enerģijas tirgus veidošanā, kas sniegs labumu patērētājiem visā ES.

​​​