Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Organizācija

ACER strādā gan pastāvīgie darbinieki, gan eksperti, kurus apstiprina valstu energoregulatoru iestādes.  Aģentūras regulatīvās darbības pārrauga Regulatoru padome, kurā darbojas 28 valstu energoregulatoru augstākā līmeņa pārstāvji.

Aģentūras administratīvās un budžeta veidošanas darbības pārvalda Administratīvā padome, kuras locekļus ieceļ Eiropas iestādes.

Visbeidzot, ACER Apelācijas padome ir aģentūras sastāvdaļa, kas neatkarīgi no aģentūras administratīvajām un regulatīvajām struktūrām izskata sūdzības, kas iesniegtas pret ACER pieņemtajiem lēmumiem.

​​​