Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

2011. gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. decembra Regulu (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT) Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) tika uzticēts vēl viens pienākums.

Pamatinformācija

Ar REMIT ievieš enerģijas vairumtirgus uzraudzības tiesisko regulējumu. Mērķis ir atklāt un novērst tirgus manipulācijas. Pirmo reizi enerģijas tirdzniecību uzraudzīs ES līmenī, lai atklātu ļaunprātīgu praksi.

Tirgus integritāte un pārskatāmība ir ļoti svarīga gan labi funkcionējošiem enerģijas tirgiem, gan tirgus dalībnieku un galapatērētāju uzticības veicināšanai.

Pēc pilnīgas REMIT ieviešanas ACER:

  • būs pienākums apkopot un analizēt datus par enerģijas vairumtirgiem un informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu iespējamus ļaunprātīgas tirgus prakses gadījumus;
  • ja pēc sākotnējā izvērtējuma būs pamats uzskatīt, ka tiek īstenota ļaunprātīgā tirgus prakse, paziņos par to attiecīgajiem valstu energoregulatoriem.

Valstu iestādēm būs jāveic izmeklēšana un jāpiespriež sodi, lai palīdzētu apturēt un novērst tirgus manipulācijas.

Tas ir sarežģīts un smalks uzdevums, jo attiecas uz sarežģītiem produktiem un tirgiem, turklāt uzraudzība jāveic piesardzīgi, lai nelikumīgi neiejauktos enerģijas tirgu darbībā.

Lai palīdzētu valstu energoregulatoriem ieviest REMIT, ACER ir izdevusi nesaistošas pamatnostādnes. ACER ir nodrošinājusi arī informāciju un rīkus, kas palīdz tirgus dalībniekiem īstenot viņu jaunos, REMIT ietvaros noteiktos pienākumus.​

​​​