Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Het Agentschap

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), een agentschap van de Europese Unie, werd opgericht in het kader van het derde energiepakket om de voltooiing van de interne energiemarkt voor elektriciteit en aardgas te bespoedigen.

ACER is officieel van start gegaan in maart 2011 en is gevestigd in Ljubljana, Slovenië.

Als onafhankelijke Europese structuur die de samenwerking tussen Europese energieregulators bevordert, zorgt ACER ervoor dat bij de marktintegratie en de harmonisatie van regelgevingskaders rekening wordt gehouden met de doelstellingen van het energiebeleid van de EU. Deze doelstellingen strekken tot:

  • een meer concurrerende, geïntegreerde markt die de consumenten meer keuzes aanbiedt;
  • een efficiënte energie-infrastructuur die het vrije verkeer van energie over grenzen heen en het vervoer van nieuwe energiebronnen waarborgt en aldus de voorzieningszekerheid voor ondernemingen en consumenten in de EU vergroot;
  • een gecontroleerde en transparente energiemarkt die consumenten billijke, kostengeoriënteerde prijzen garandeert en misbruikpraktijken ontmoedigt.

ACER is dus een instelling die centraal staat in de totstandbrenging van een interne energiemarkt voor alle EU-consumenten!​

​​​​