Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Energia electrică

 

Directiva din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice a marcat începutul procesului formal de integrare a pieței energiei electrice la nivelul UE.  Cel de-al treilea pachet privind energia și concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au oferit acestui proces instrumente noi și un impuls reînnoit.

Deși s-au înregistrat deja progrese semnificative în direcția creării pieței interne a energiei electrice, mai sunt încă multe obstacole de depășit înainte de realizarea unei piețe a UE cu adevărat integrate:  adoptarea și punerea deplină în aplicare a codurilor de rețea elaborate începând din 2011, integrarea eficientă și în condiții de securitate a energiei generate intermitent din surse regenerabile, precum și punerea în aplicare a unui cadru de reglementare stabil pentru dezvoltarea de noi infrastructuri de rețele transeuropene.

Departamentul pentru energie electrică al ACER își împarte activitatea între patru domenii principale, toate vizând sprijinirea procesului de integrare a pieței:

  • orientări-cadru și coduri de rețea;
  • inițiative regionale privind energia electrică;
  • dezvoltarea infrastructurilor și a rețelelor;
  • monitorizarea pieței.

Contând pe eforturile susținute ale ANR și pe sprijinul permanent al tuturor părților interesate, Departamentul pentru energie electrică al ACER este hotărât să răspundă tuturor provocărilor legate de crearea unei piețe europene funcționale, competitive, sigure și durabile a energiei electrice, care să aducă beneficii tangibile consumatorilor europeni.

 
​​​