Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gazele

  Gas Hot News

 

Bazându-se pe eforturile susținute ale autorităților naționale de reglementare (ANR) și pe sprijinul permanent al tuturor părților interesate, Departamentul pentru gaze al ACER depune toate eforturile pentru a răspunde tuturor provocărilor inerente creării unei piețe europene funcționale, competitive, integrate, sigure și durabile a gazelor, care să aducă beneficii tangibile consumatorilor europeni. Printre acțiunile care mai rămân de întreprins se numără alinierea normelor naționale privind piața și exploatarea rețelelor de gaze naturale, precum și facilitarea investițiilor transfrontaliere în infrastructura energetică.

Departamentul pentru gaze al ACER își împarte activitatea între trei domenii principale, toate vizând sprijinirea îndeplinirii obiectivelor sus-menționate:

  • orientări-cadru și coduri de rețea, inclusiv Inițiativa regională privind gazul;
  • cooperarea cu OTS și dezvoltarea infrastructurii și a rețelelor;
  • monitorizarea pieței.​ 
​​​