Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Misiune și obiective

Misiunile și sarcinile ACER sunt definite prin directivele și regulamentele din cadrul celui de-al treilea pachet privind energia, în special prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 de instituire a agenției. ACER a primit sarcini suplimentare atât în 2011, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), cât și în 2013, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene.

Misiunea generală a agenției, formulată în regulamentul de instituire, este aceea de a completa și coordona activitatea autorităților naționale de reglementare din domeniul energiei la nivelul UE și de a acționa în direcția realizării unei piețe energetice unice a UE în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.

ACER joacă un rol central în dezvoltarea unei rețele la nivelul UE și a unor norme de piață în vederea creșterii concurenței.  Agenția coordonează inițiativele regionale și transregionale care favorizează integrarea pieței și monitorizează activitățile rețelelor europene ale operatorilor de sisteme de transport (ENTSO), în special planurile acestora de dezvoltare a unei rețele la nivelul întregii Uniuni. Nu în ultimul rând, ACER monitorizează funcționarea piețelor gazelor naturale și energiei electrice, în general, și a tranzacționării angro a energiei, în particular.​

​​​