Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agenția

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) este o agenție a Uniunii Europene și a fost creată prin cel de-al treilea pachet privind energia, cu scopul de a avansa în direcția realizării pieței interne a energiei, atât pentru energia electri​că, cât și pentru gazele naturale.

ACER și-a început oficial activitatea în martie 2011 și are sediul în Slovenia, la Ljubljana.

Ca structură europeană independentă care promovează cooperarea între autoritățile europene de reglementare din domeniul energiei, ACER asigură realizarea integrării pieței și a armonizării cadrelor de reglementare în contextul obiectivelor politicii energetice a UE. Aceste obiective vizează crearea:

  • unei piețe integrate mai competitive, care să le ofere consumatorilor mai multe opțiuni;
  • unei infrastructuri energetice eficiente, care să garanteze libera circulație a energiei peste granițe și transportul noilor surse de energie, sporind astfel securitatea aprovizionării cu energie a întreprinderilor și consumatorilor din UE;
  • unei piețe a energiei monitorizate și transparente, care să le garanteze consumatorilor prețuri corecte, ce reflectă costurile reale, și descurajarea practicilor abuzive.

Prin toate acestea, ACER este o instituție cu rol central în crearea unei piețe unice a energiei, în beneficiul tuturor consumatorilor din UE!​​​​