Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

În 2011, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a primit o sarcină suplimentară în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), adoptat la 8 decembrie 2011.

Context

REMIT introduce un cadru juridic specific sectorului pentru monitorizarea piețelor angro de energie, având ca obiectiv depistarea și descurajarea acțiunilor de manipulare a pieței. Pentru prima dată, tranzacționarea energiei va fi verificată la nivelul UE, în vederea descoperirii abuzurilor.

Integritatea și transparența pieței sunt esențiale pentru buna funcționare a piețelor energetice și pentru promovarea încrederii în rândul participanților de pe piață și al consumatorilor finali.

După ce REMIT va fi pus în aplicare în totalitate, ACER:

  • va fi responsabilă cu colectarea și analizarea datelor privind piețele angro și a altor informații relevante pentru identificarea posibilelor cazuri de abuz de piață;
  • va informa autoritățile naționale de reglementare (ANR) corespunzătoare, după o evaluare inițială și atunci când există motive care să indice existența reală a unui comportament abuziv.

Autoritățile naționale din statele membre vor trebui să efectueze investigații și să introducă sancțiuni care să contribuie la stoparea și prevenirea manipulării pieței.

Aceasta este o sarcină complexă și delicată, deoarece este vorba de piețe și de produse tranzacționate complexe, iar monitorizarea trebuie să se desfășoare într-o manieră vigilentă, dar fără să afecteze în mod nejustificat funcționarea piețelor energetice.

Pentru a veni în ajutorul ANR la punerea în aplicare a REMIT, ACER a elaborat o serie de orientări fără caracter obligatoriu. De asemenea, a pus la dispoziție informații și instrumente care să ajute participanții de pe piață să își îndeplinească noile obligații în conformitate cu REMIT.​​​​