Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Štruktúra

Agentúry ACER pozostáva zo stálych pracovníkov a expertov vyslaných národnými regulačnými orgánmi v oblasti energetiky.  Na regulačné činnosti agentúry dohliada rada regulačných orgánov, ktorá je zložená z najvyšších predstaviteľov národných regulačných orgánov v oblasti energetiky z 28 členských štátov.

Na jej administratívne a rozpočtové činnosti dohliada správna rada a jej členov menujú európske inštitúcie.

Na záver, odvolací výbor agentúry ACER je síce súčasťou agentúry, ale je nezávislý od jej administratívnych a regulačných štruktúr a zaoberá sa sťažnosťami podanými proti rozhodnutiam agentúry ACER.

​​​