Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agentúra

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky je agentúrou Európskej únie zriadenou v rámci tretieho energetického balíka na účely ďalšieho postupu v rámci dobudovania vnútorného trhu s energiou pre elektrinuzemný plyn.

Agentúra ACER oficiálne začala svoju činnosť v roku 2011 a sídli v Ľubľane (Slovinsko).

Agentúra ACER ako nezávislá európska štruktúra, ktorá podporuje spoluprácu medzi európskymi regulačnými orgánmi v oblasti energetiky, zabezpečuje, aby sa integrácia trhu a harmonizácia regulačných rámcov dosiahla v súlade s cieľmi v oblasti energetickej politiky EÚ, ktorých účelom je vytvoriť:

  • konkurencieschopnejší integrovaný trh, ktorý ponúka spotrebiteľom väčší výber,
  • účinnú energetickú infraštruktúru zaručujúcu voľný pohyb energie cez hranice a prepravu nových zdrojov energie, čím sa posilní bezpečnosť dodávok pre podniky a spotrebiteľov EÚ,
  • monitorovaný a transparentný trh s energiou zaručujúci spotrebiteľom spravodlivé ceny zohľadňujúce náklady a odrádzanie od praktík zneužívajúcich tento trh.

Agentúra ACER je preto ústrednou inštitúciou pri vytváraní jednotného trhu s energiou v prospech spotrebiteľov v EÚ!

​​​​