Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Úradné dokumenty

Read this page in your language:

​​​V tejto sekcii sú uvedené všetky úradné dokumenty publikované radami agentúry ACER a tiež akty týkajúce sa agentúry, hlavne stanoviská, odporúčania, rozhodnutia riaditeľa a návrh rámcových pokynov.

Okrem toho sa v časti publikácie uvádzajú všetky správy a pracovné programy agentúry.

A nakoniec, všetky prebiehajúce a ukončené verejné konzultácie sa uvádzajú v časti Verejné konzultácie.​ 

​​​