Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Opdracht en doelstellingen

De taken van ACER worden gedefinieerd in de richtlijnen en verordeningen van het derde energiepakket, met name Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van het Agentschap. In 2011 werden ACER aanvullende taken toegewezen via Verordening (EU) nr. 1227/2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Remit-verordening) en in 2013 via Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur.

De algemene opdracht van het Agentschap, zoals geformuleerd in de oprichtingsverordening, bestaat erin de werkzaamheden van nationale energieregulators op EU-niveau aan te vullen en te coördineren en te werken aan de voltooiing van de interne Europese energiemarkt voor elektriciteit en aardgas.

ACER vervult een centrale rol in de vaststelling van Europese net- en marktvoorschriften om de mededinging te vergroten.  Het Agentschap coördineert regionale en regio-overschrijdende initiatieven die marktintegratie ten goede komen. Het houdt toezicht op de werkzaamheden van de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders (ENTSB's), en met name op hun netontwikkelingsplannen voor de gehele EU. Tot slot houdt ACER toezicht op de werking van gas- en elektriciteitsmarkten in het algemeen en op de werking van de groothandel in energie in het bijzonder.​

​​