Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Κανονισμός REMIT

Το 2011 ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) επιφορτίστηκε με ένα επιπλέον καθήκον δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT), ο οποίος εκδόθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2011.

Ιστορικό

Με τον κανονισμό REMIT θεσπίζεται ένα νομικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών ενέργειας που αφορά τον κάθε τομέα χωριστά. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η αποτροπή φαινομένων χειραγώγησης της αγοράς. Για πρώτη φορά, το εμπόριο ενέργειας θα ελέγχεται σε επίπεδο ΕΕ για τη διαπίστωση περιπτώσεων κατάχρησης.

Η ακεραιότητα και η διαφάνεια στην αγορά είναι σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και των τελικών καταναλωτών.

Μετά την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού REMIT, ο ACER:

  • θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις χονδρικές αγορές και λοιπών πληροφοριών για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά.
  • θα ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας (ΡΑΕ), κατόπιν αρχικής εκτίμησης, και όταν θεωρείται βάσιμα ότι έχει υπάρξει καταχρηστική συμπεριφορά.

Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών θα διεξάγουν έρευνες και θα θεσπίσουν κυρώσεις για την εξάλειψη και πρόληψη φαινομένων χειραγώγησης της αγοράς.

Πρόκειται για περίπλοκο και λεπτό έργο γιατί αφορά σύνθετα διακινούμενα προϊόντα και αγορές και γιατί η παρακολούθηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο προσεκτικό, χωρίς όμως να υπάρχει υπερβολική παρέμβαση στη λειτουργία των αγορών ενέργειας.

Για να συνδράμει τις ΡΑΕ στην εφαρμογή του κανονισμού REMIT, ο ACER έχει εκδώσει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο ACER έχει επίσης παράσχει πληροφορίες και εργαλεία, ώστε να βοηθήσει τους παράγοντες της αγοράς να εκπληρώσουν τις νέες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό REMIT.

​​​