Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Agencija

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) osnovana je u okviru Europske unije u sklopu trećeg paketa energetskih propisa radi daljnjeg napretka za dovršetak unutarnjeg energetskog tržišta za električnu energiju i prirodni plin.

ACER je službeno pokrenut u ožujku 2011. godine sa sjedištem u Ljubljani u Sloveniji.

Kao samostalna europska organizacija koja potiče suradnju među europskim energetskim regulatorima, ACER osigurava ostvarenje integracije tržišta i usklađivanja regulatornih okvira u sklopu ciljeva energetske politike EU-a. Tim ciljevima namjerava se osigurati:

  • konkurentnije, integrirano tržište koje potrošačima pruža više izbora;
  • učinkovitu energetsku infrastrukturu kojom se jamči slobodno kretanje energije preko granica i prijevoz novih izvora energije, čime se povećava sigurnost opskrbe za poduzeća i potrošače EU-a;
  • praćeno i transparentno energetsko tržište koje potrošačima jamči pravedne cijene koje odražavaju troškove i odvraćanje od praksi zlouporabe.

ACER je stoga središnja institucija u stvaranju jedinstvenog energetskog tržišta u korist svih potrošača EU-a!

​​​​​