Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Eagraíocht

Tá ACER comhdhéanta d'fhoireann bhuan agus de shaineolaithe atá faighte ar iasacht ag údaráis rialála náisiúnta (NRAanna) sa réimse fuinnimh. Déanann Bord Rialálaithe, atá comhdhéanta d'ionadaithe sinsearacha na n-údarás rialála náisiúnta le haghaidh fuinnimh sna 28 mBallstát, formhaoirseacht ar ghníomhaíochtaí rialála na Gníomhaireachta.

Tagann a cuid gníomhaíochtaí riaracháin agus buiséid faoi mhaoirseacht Bhord Riaracháin, na comhaltaí arna gceapadh ag forais Eorpacha.

Ar deireadh, is mar chuid den Ghníomhaireacht é Bord Achomhairc ACER ach tá sé neamhspleách óna struchtúir riaracháin agus rialála, agus pléann sé le gearáin a thaisctear i gcoinne cinntí ACER.​

​​​