Skip Ribbon Commands
Skip to main content

An Ghníomhaireacht

Cruthaíodh an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER), Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, faoi Thríú Pacáiste Fuinnimh le dul chun cinn breise a dhéanamh maidir leis an margadh inmheánach fuinnimh a chur i gcríoch i dtaca le leictreachas agus gás nádúrtha araon.

Seoladh ACER go hoifigiúil i Márta 2011, agus tá sí lonnaithe i Liúibleána, an tSlóivéin.

Agus í ag feidhmiú mar struchtúr Eorpach neamhspleách a chothaíonn comhar idir rialálaithe fuinnimh na hEorpa, cinntíonn ACER go mbaintear amach comhtháthú an mhargaidh agus comhchuibhiú creataí rialála laistigh den chreat maidir le cuspóirí beartais fuinnimh an AE. Is é mar aidhm leis na cuspóirí sin an méid seo a leanas a chruthú:

  • Margadh lánpháirtithe, níos iomaíche a thugann rogha níos fearr do thomhaltóirí;
  • Bonneagar éifeachtúil fuinnimh a ráthaíonn saorghluaiseacht fuinnimh thar theorainneacha agus iompar foinsí fuinnimh úrnua, rud a chuirfidh feabhas ar shlándáil soláthair do ghnóthais agus do thomhaltóirí an AE;
  • Margadh fuinnimh atá trédhearcach agus a ndéantar faireachán air, ag ráthú do thomhaltóirí praghsanna ag costas-léiritheach agus cleachtais droch-úsáide a díspreagadh.

Foras lárnach is ea ACER, mar sin, sa chruthú de Mhargadh Fuinnimh Aonair ar mhaithe le gach tomhaltóir an AE!

​ ​​​