Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Szervezet

Az ACER állandó munkatársakból és az energia területén működő nemzeti szabályozó hatóságok által kirendelt nemzeti szakértőkből áll.  Az Ügynökség szabályozói tevékenységeit a szabályozók tanácsa felügyeli, amely a 28 tagállam nemzeti energiaügyi szabályozó hatóságainak vezető beosztású képviselőiből áll.

Az igazgatási és költségvetési tevékenységei az igazgatótanács felügyelete alá tartoznak, amelynek tagjait az európai intézmények nevezik ki.

Az ACER fellebbezési tanácsa az Ügynökség része ugyan, de az igazgatási és szabályozási struktúráitól függetlenül működik, és az ACER határozatai ellen benyújtott panaszokkal foglalkozik.

 

​​