Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2011-ben egy újabb feladatot kapott a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. december 8-án elfogadott 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) alapján.

Háttér

A REMIT ágazatspecifikus jogi keretet vezet be a nagykereskedelmi energiapiacok nyomon követéséhez. A cél a piaci manipuláció észlelése és megelőzése. Az energiakereskedelmet most először fogják megvizsgálni uniós szinten, hogy fény derüljön a visszaélésekre.

A piac integritása és átláthatósága elengedhetetlen ahhoz, hogy az energiapiacok jól működjenek, és hogy erősödjön a bizalom a piaci résztvevők és a végső felhasználók között.

A REMIT teljes körű végrehajtásától kezdve az ACER

  • lesz a felelős a nagykereskedelmi piacokra vonatkozó adatok és más releváns információk gyűjtéséért és elemzéséért, a piaci visszaélés potenciális eseteinek felismerése érdekében;
  • az első értékelés után, és amennyiben okkal feltételezhető, hogy tényleges visszaélés történt, értesíti az érintett nemzeti szabályozó hatóságokat.

A tagállamokban működő nemzeti hatóságoknak vizsgálatokat kell végezniük és szankciókat kell foganatosítaniuk, hogy segítsenek megfékezni és megelőzni a piaci manipulációt.

Ez nagyon összetett, kényes feladat, mivel összetett kereskedelmű termékekről és piacokról van szó, de azért is, mert a nyomon követést éberen kell végezni, anélkül azonban, hogy indokolatlanul megzavarnák az energiapiacok működését.

Az ACER készített egy nem kötelező erejű iránymutatást, hogy ezzel segítse a nemzeti szabályozó hatóságokat a REMIT végrehajtásában. Az ACER ezenkívül felvilágosítással és eszközökkel segíti a piaci résztvevőket a REMIT szerinti új kötelezettségeik teljesítésében.​

​​​