Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Maagaas

  Gas Hot News

 

Tuginedes riikide reguleerivate asutuste jätkuvatele jõupingutustele ja kõikide sidusrühmade pidevale toetusele, töötab ACERi maagaasiosakond selle nimel, et täita kõik hästitoimiva, konkurentsivõimelise, integreeritud, turvalise ja jätkusuutliku Euroopa maagaasituru loomisega seotud ülesanded, tuues Euroopa tarbijatele käegakatsutavat kasu. Ees ootab veel maagaasi käsitlevate riiklike turu- ja võrgueeskirjade kooskõlastamine ning energiataristusse piiriüleste investeeringute tegemise hõlbustamine. 

ACERi maagaasiosakonna töö jaguneb nelja põhivaldkonna vahel, mis kõik toetavad eespool nimetatud eesmärkide saavutamist:

  • raamsuunised ja võrgueeskirjad, sealhulgas piirkondlik gaasialgatus;
  • ülekandesüsteemi haldurite koostöö ning taristu- ja võrguarendus;
  • turujärelevalve.​ 

​​​