Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

2011. aastal anti Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT), mis võeti vastu 8. detsembril 2011, lisaülesanne.

Taust

REMITiga kehtestatakse valdkonnapõhine energia hulgimüügiturgude järelevalve õigusraamistik. Eesmärk on avastada ja takistada turuga manipuleerimist. Energiamüüki jälgitakse esimest korda ELi tasandil, et avastada kuritarvitused.

Turu terviklikkus ja läbipaistvus on olulised energiaturgude heaks toimimiseks ning turuosaliste ja lõpptarbijate usalduse saavutamiseks.

Kui REMIT on täielikult rakendatud, siis ACER:

  • vastutab hulgimüügiturgude andmete ja muu asjakohase teabe kogumise ja analüüsimise eest, et tuvastada võimalikud turu kuritarvitamise juhud;
  •  teavitab asjaomaseid riikide reguleerivaid asutusi pärast esialgset hindamist ja kui on alust arvata, et kuritarvitamine on tegelikult aset leidnud.

Liikmesriikide asutused peavad korraldama uurimisi ja kehtestama karistused, et aidata turuga manipuleerimist peatada ja ennetada.

See on keeruline ja delikaatne ülesanne, sest puudutab keerukaid kaubaartikleid ja turge ning kuna järelevalve teostamisel tuleb olla valvas, kuid mitte sekkuda põhjendamatult energiaturgude toimimisse.

Selleks et aidata riikide reguleerivatel asutustel REMITit rakendada, on ACER koostanud mittesiduvad suunised. ACER on pakkunud ka teavet ja vahendeid, et aidata turuosalistel täita oma uusi REMITist tulenevaid kohustusi.

​​​