Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ELi energiaturg

ELi eesmärk on riikide energiaturud 2014. aastaks täielikult integreerida, et tagada tarbijatele ja ettevõtjatele rohkem (ja paremaid) tooteid ja teenuseid, suurem konkurents ja suurem varustuskindlus.

Juba on tehtud edusamme: tarbijad saavad gaasi- ja elektritarnijaid vahetada ning tarnijad peavad tingimusi arusaadavalt selgitama. Ees ootab veel maagaasi ja elektrienergiat käsitlevate riiklike turu- ja võrgueeskirjade kooskõlastamine ning energiataristusse tehtavate piiriüleste investeeringute tegemise hõlbustamine.

Lisateavet ühtse energiaturu kohta saab veebilehelt http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

​​​