Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gaz

  Gas Hot News

 

Bazując na ustawicznych wysiłkach krajowych organów regulacyjnych oraz ciągłym wsparciu ze strony wszystkich zainteresowanych stron, Departament ds. Gazu ACER pracuje nad sprostaniem wszystkim wyzwaniom związanym z tworzeniem sprawnie funkcjonującego, konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego europejskiego rynku gazu, zapewniającego konsumentom europejskim wymierne korzyści. Dziedziny wciąż wymagające pracy obejmują dostosowanie krajowych zasad funkcjonowania rynków i sieci w odniesieniu do gazu, a także ułatwienie inwestycji transgranicznych w infrastrukturę energetyczną.

Departament ds. Gazu ACER zajmuje się trzema kluczowymi obszarami pracy, których celem jest wspieranie działań na rzecz osiągnięcia wyżej wspomnianych celów. Są to:

  • wytyczne ramowe i kodeksy sieci, w tym regionalna inicjatywa gazowa
  • współpraca operatorów systemu przesyłowego oraz rozwój infrastruktury i sieci
  • monitorowanie rynku 
 
​​​