Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Agencja

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), agencja Unii Europejskiej, została ustanowiona na mocy trzeciego pakietu energetycznego na potrzeby osiągnięcia dalszych postępów na drodze do ukończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii w odniesieniu zarówno do energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego.

ACER oficjalnie rozpoczęła działalność w marcu 2011 r. Ma siedzibę w Lublanie, w Słowenii.

Jako niezależna struktura europejska, która promuje współpracę między europejskimi organami regulacji energetyki, ACER zapewnia, aby integracja rynku i harmonizacja ram regulacyjnych były osiągane w ramach celów polityki energetycznej UE. Polityka ta służy utworzeniu:

  • bardziej konkurencyjnego, zintegrowanego rynku, który oferuje konsumentom większy wybór;
  • wydajnej infrastruktury energetycznej gwarantującej swobodny przepływ energii przez granice i transport nowych źródeł energii, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo dostaw energii dla przedsiębiorstw i konsumentów w UE;
  • monitorowanego i przejrzystego rynku energii gwarantującego konsumentom uczciwe ceny odzwierciedlające koszty i zapewniającego zapobieganie nadużyciom.

ACER jest więc instytucją mającą kluczowe znaczenie dla tworzenia jednolitego rynku energii z korzyścią dla wszystkich konsumentów w UE!

​​​