Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Organizacja

ACER składa się zarówno ze stałych pracowników, jak i z ekspertów oddelegowanych przez krajowe organy regulacyjne w dziedzinie energii.  Działania regulacyjne Agencji nadzoruje rada organów regulacyjnych, która składa się z wysokich rangą przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych do spraw energii z 28 państw członkowskich.

Działania administracyjne i budżetowe Agencji są objęte nadzorem rady administracyjnej, której członkowie są mianowani przez instytucje europejskie.

Ponadto częścią Agencji jest komisja odwoławcza ACER, lecz jest ona niezależna od jej struktur administracyjnych i regulacyjnych, a zajmuje się skargami na decyzje ACER.​

​​