Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Elektrina

 

Smernica o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou z 19. decembra 1996 predstavuje začiatok formálneho procesu integrácie trhu s elektrickou energiou na úrovni EÚ.  Tretí energetický balík a závery Európskej rady zo 4. februára 2011 poskytli nové nástroje a nový impulz pre tento proces.

Aj keď sa už dosiahol významný pokrok v súvislosti s vytváraním vnútorného trhu s elektrinou, potrebné je ešte zvládnuť mnohé prekážky na dosiahnutie skutočne integrovaného trhu s elektrinou v EÚ:  prijatie a úplné zavedenie sieťových predpisov vypracovaných od roku 2011, účinná a bezpečná integrácia prerušovanej výroby elektriny spojená s obnoviteľnými zdrojmi energie a zavedenie stabilného regulačného rámca pre rozvoj nových transeurópskych sieťových infraštruktúr.

Sekcia agentúry ACER pre elektrinu je rozdelená na štyri hlavné oblasti činnosti, pričom všetky sú zamerané na podporu procesu integrácie trhu:

  • rámcové pokyny a sieťové predpisy
  • regionálne iniciatívy v sektore elektriny
  • rozvoj infraštruktúry a sietí
  • monitorovanie trhu

Sekcia agentúry ACER pre elektrinu za pomoci vytrvalého úsilia národných regulačných orgánov a s nepretržitou podporou všetkých zainteresovaných strán je odhodlaná plniť všetky úlohy spojené s vytvorením fungujúceho, konkurencieschopného, bezpečného a udržateľného európskeho trhu s elektrinou prinášajúceho európskym spotrebiteľom skutočné výhody.

​​​